لودر سایت
تصویر آهنگ

خونه ی جدید

توسط - دینگ و دینگ

دو تا موش کنار یک مزرعه زندگی می کردند. دیوار انبار مزرعه سوراخ بود. موش ها از تو سوراخ داخل میرفتن و گندم می خوردند … گوینده: سعید میرزایی موسیقی: امیر سرمدی تدوین: سعید میرزایی تهیه کننده: دینگ و دینگ

بیشتر