لودر سایت

رسالت کارگروه دینگ‌و‌دینگ ارائه محصولات فرهنگی جذاب , لذت بخش و اثرگذار برای کودکان ۲ الی ۸ سال می باشد. چرا که معتقدیم قصه و قصه گویی یکی از بهترین شیوه های پرورشی در ساختار و الگوریتم های  سیستم آموزشی می باشد .ما می دانیم آموزش های اولیه کودکان در واقع سرمایه گذاری برای موفقیت فرزندانمان در مراحل مختلف زندگی آنان تا بزرگسالی می باشد.کارشناسان دینگ‌و‌دینگ معتقدند هنگامی که کودکان را به کشف علایق و احساسات خود ترغیب کنیم ،آنها را به یادگیرندگان کنجکاو با انگیزه تبدیل می‌کنیم و محصول آن چیزی نیست جز   اعتماد به نفس و مشارکت مدنی در همه عرصه‌ها اعم از داخلی و خارجی
ما احساسات ، علایق و تفکرات منحصر به فرد فرزندان شما را با در نظر گرفتن سن و توانایی آنها برای ایجاد یک برنامه انگیزشی که از یادگیری آن ها پشتیبانی می کند ترغیب می کنیم . پرورش عشق به یادگیری بایستی همانند بازی کودکان باشد .
جینگ و جینگ دنیایی قصه های صوتی برای کودکان
ویژگیهای دینگ‌و‌دینگ
رعایت اصول تربیتی و آموزشی کودکان در کلیه آثار
بررسی کارشناسی متون در حوزه روانشناسی ، تربیتی ، آموزشی

تالیف کلیه آثار در کارگروه ادبیات دینگ‌و‌دینگ صورت گرفته است
تهیه و تنظیم کلیه آثار در استودیو دینگ‌و‌دینگ صورت گرفته
کلیه ی  قصه ها همراه با شناسنامه اثر می باشد

 

هر کردار ما خطی است ماندگار در زندگی کودکانمان