لودر سایت
Banner Img

دینگ‌ و‌ دینگ

جشنواره قصه گویی و قصه نویسی!

با شرکت در این جشنواره هم جایزه بگیرید و هم قصه های خوب رو با نام و مشخصات کودک در سایت و آپ دینگ‌و‌دینگ منتشر می کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر، دکمه ی چجوری میتونم شرکت کنم رو بزنید.

فراخون نویسندگی (قصه نویسی) و قصه گویی

کارگاه مجازی قصه گویی و قصه نویسی

✏کشف استعدادهای نویسندگی و گویندگی ✏آموزش اصول قصه نویسی و قصه گویی ✏از آموزش تا تولید قصه --- جهت کسب اطلاعات بیشتر و پیش ثبت نام به "فرم پیش ثبت نام" مراجعه کنید

Banner Img